5

 

W kolejnych miesiącach są kontynuowane prace przy budowie kościoła i centrum. Należy podkreślić bardzo duże zaangażowanie i ofiarność parafian. Wymurowano ściany kościoła, wylano stropy. W centrum formacji wzniesiono mury zewnętrzne i wewnętrzne, nad całością wylano strop. W kaplicy wykonano posadzkę, ustawiono ławki, ołtarz, ambonę, zamontowano ogrzewanie, instalację elektryczną i nagłośnienie.

 

 

Żywy Bóg Zbawiciel zamieszkał tu na tej ziemi, by nam błogosławić”. Tymi słowami ksiądz proboszcz wyraził swoją radość i wdzięczność za dzieła, jakie powstają przy naszym współudziale.

4

W niedzielę, 25 maja 2008 roku, podczas Mszy świętej o godz. 11.00 odprawionej na placu budowy nowego kościoła Ks. Arcybiskup Józef Michalik poświęcił i wmurował kamień węgielny. W Kronice Budowy Kościoła znajduje się zapis:

 

 

Z uznaniem wobec dokonań i z nadzieją na dalszą pomyślność w pracach budowlanych i duszpasterskich nowego Kościoła                                                                                                                w Radymnie

                                                                                                                                                                                                błogosławi

25.05 2008 r.                                                                                                           ks. Józef Michalik abp przemyski

 

 

W uroczystości tej wzięło udział wielu parafian i zaproszonych gości. W ścianę nowego kościoła, u podstawy krzyża przy pomniku Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz w fundamentach wylanych pod budynek Rejonowego Centrum Formacji i Przeciwdziałania Uzależnieniom wmurowane zostały akty erekcyjne.

Równolegle z budową kościoła prowadzone są roboty związane z budową Rejonowego Centrum Formacji i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

3

28 lipca 2007 r. rozpoczęto kopanie fundamentów. W kolejnych dniach wylano fundamenty. Miesiąc później gotowe już były stopy fundamentowe, zbrojenia słupów i ław, wylane słupy. Podjęto prace przy szalunkach ław fundamentowych i kaplicy przedpogrzebowej. W październiku skończone zostały fundamenty, a na początku listopada został wylany strop nad kaplicą przedpogrzebową. Na tym zostały zakończone prace zaplanowane na 2007 rok.

 

 

Przez cały czas na konto parafii wpływają ofiary na budowę kościoła. Wielu parafian pracuje przy budowie, podejmując się prac stosownie do swoich możliwości. W dzieło budowy świątyni jest też zaangażowanych duchowo wielu parafian ofiarujących swoje modlitwy w tej intencji.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 1A

37-550 Radymno

tel. 16 628 10 59

 

Nr konta bankowego do wpłat na inwestycje kościelne:

BS w Radymnie
40 9107 0007 2001 0004 1771 0002

 

 

Duszpasterze

Ks. proboszcz Kazimierz Piwowar
Ks. Krzysztof Szyndler
Ks. Szczepan Semenowicz
Ks. Paweł Franus

2

W sobotę, 14 lipca 2007 r. podczas Mszy św. o godz.11.00, którą odprawił w asyście Kapłanów z dekanatu oraz gości, Metropolita Przemyski Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik poświęcił plac pod budowę kościoła na osiedlu Jagiełły.

Strony